Handen op elkaar voor behoud samenwerking amateurmuziek in Limburg

Op 30 april, vlak voor het verstrijken van het ultimatum, hebben de drie Limburgse muziekbonden de Provincie Limburg in een notitie laten weten dat ze eensgezind zijn hun samenwerking binnen Stichting Klankkleur Limburg voort te zetten.

 

Sinds 2021 zijn de Limburgse Bond voor Muziekgezelschappen (LBM), Verbindend Netwerk Koorzang (VNK-L) en de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) verenigd in Stichting Klankkleur Limburg voor de ondersteuning van amateurmuziekverenigingen. Vorig jaar gaf de LBT aan zich te willen afsplitsen van het samenwerkingsverband. Als gevolg daarvan is in het nieuwe cultuurbeleid van de Provincie Limburg opgenomen dat de subsidie aan Stichting Klankkleur Limburg vanaf 2025 wordt gestopt en dat de verenigingsondersteuning (weer) naar Huis voor de Kunsten gaat.

Klankkleur-Zondag-20231105-32-Foto_Stan_Keulen

De LBM en het VNK-L bepleitten het behoud van de samenwerking tijdens de commissievergadering Economie en Samenleving op 8 maart 2024. Naar aanleiding daarvan werd een passage toegevoegd aan het beleidskader. De Provincie Limburg maakte het voorbehoud dat de subsidiering van de samenwerking tussen de bonden binnen Stichting Klankkleur Limburg wordt voortgezet als de drie bonden het voor 1 mei 2024 eens worden over de wens tot samenwerking.

 

Achterban

Tijdens de algemene ledenvergaderingen van zowel de LBM als van de LBT in april werd het onderwerp besproken met de lidverenigingen. Uit deze vergaderingen werd duidelijk dat de achterban van beide bonden de samenwerking binnen Stichting Klankkleur Limburg van toegevoegde waarde vindt. Tijdens de ALV van de LBT op 25 april 2024 is een motie in stemming gebracht die was ingediend door een zestal lidverenigingen van de LBT. Hierin werd het behoud van de samenwerking in de huidige vorm bepleit. De motie is met een grote meerderheid van stemmen aangenomen. De uitslag was voor de voorzitter, secretaris en penningmeester aanleiding om hun bestuursfunctie per direct neer te leggen.

 

Notitie

In een notitie aan gedeputeerde Jasper Kuntzelaers informeren de overgebleven bestuursleden van de LBT en de besturen van VNK-L en LBM de Provincie Limburg dat ze de handen op elkaar hebben voor het behoud van de samenwerking in volle omvang, binnen Stichting Klankkleur Limburg. “Als drie bonden nemen we onze rol en verantwoordelijkheid in het construct van samenwerking, zodat wij voor de ruim 1400 koren, fanfares, harmonieën, fluit- en tamboerkorpsen en majorette- en twirlverenigingen de verenigingsondersteuning en ondersteuning bij overige activiteiten met al onze en kennis en kunde kunnen leveren.” Het eerste gesprek tussen de gedeputeerde en het bestuur van SKL is inmiddels gepland.

 

Meer nieuws

Onzekerheid over voortbestaan Stichting Klankkleur Limburg

U hebt misschien uit de media vernomen dat er discussie is over het voortbestaan van...

Iedereen moet muziek kunnen maken

Maak kennis met twee Limburgse verenigingen die een G-ensemble hebben opgericht en zo mensen met...

22 juni: gratis workshop Storytelling

Hoe promoot je het concept ‘samen muziek maken’ in het dagelijks leven? Een goed middel...