Bezoek het Klankkleur-Festival op 6 november a.s.

Op 6 november 2022 vindt het eerste Klankkleur-Festival plaats in Theater de Maaspoort in Venlo. Een muzikale dag waar diverse disciplines van muziek samenkomen.

Het Klankkleur-Festival wordt georganiseerd door Stichting Klankkleur Limburg (SKL), de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM), de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) en het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-L).

Programma

Het programma van het Klankkleur-Festival bestaat o.a. uit de LBM Concertconcoursen & Open Podium, de LBT Concertwedstrijd Slagwerkensembles en Blaaskorpsen & Open Podium, het VNK-L Concours voor koren en meer voor alle muziekliefhebbers.

Toegang is gratis en mogelijk gedurende het gehele programma.

Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek

Meer nieuws

Verenigingscafés – Sterk verenigd

Een parade van bijeenkomsten door onze provincie voor vrijwilligersbesturen van amateurkunstverenigingen, musea en erfgoedorganisaties. Tijdens deze…

Impulsregeling Amateurkunsten

Ben jij een bestuurslid van een Limburgse amateurkunstvereniging óf vertegenwoordig jij een Limburgse amateurkunstgroep die…