Over ons

Stichting Klankkleur Limburg (SKL) staat voor de ontwikkeling, bevordering en (personele) ondersteuning van de amateurkunsten op muzikaal gebied in de provincie Limburg.

Dit doen we o.a. door het verlenen van materiële, financiële en andere steun aan de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM), de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) en de stichting Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-L). Daarbij horen ook de lidverenigingen en acherban van deze twee bonden en stichting, maar zeker ook andere amateurkunsten op muzikaal gebied kunnen rekenen op een manier van ondersteuning.

Versterking werkveld muziek

SKL zorgt voor de versterking van het werkveld muziek in de provincie Limburg.
Dit doen we door middel van investeringen in de breedte in de vorm van bewerkstelligen van samenwerkingen tussen de LBM, LBT en VNK-L.
Daarnaast wordt een versterking van het werkveld beoogd door middel van investeringen in de diepte, zodat te allen tijde kwalitatieve en aan de maat zijnde kwantitatieve ondersteuning
geboden kan worden op individuele vraagstukken vanuit de achterban van de bonden.
Gezamenlijkheid prevaleert waar dit mogelijk is en individuele ondersteuning vindt plaats waar dit nodig is.

Meer weten?

Heb je een uitdaging voor ons, of wil je gewoon eens kennismaken?
Bel of mail gerust voor een afspraak!