Impulsregeling Amateurkunsten

De Impulsregeling Amateurkunsten is gesloten, omdat het maximale beschikbare budget is bereikt. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Vanaf 1 maart 2023 konden amateurkunstgroepen een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage van maximaal € 2.000.

Op de website van Huis voor de Kunsten lees je meer over de regeling en over hoeveel aanvragen zijn ingediend. Ook vind je daar een paar voorbeelden van projecten die mede zijn ontstaan met een financiële bijdrage uit de Impulsregeling Amateurkunsten.

De Impulsregeling Amateurkunsten wordt uitgevoerd door het Huis voor de Kunsten Limburg en Stichting Klankkleur Limburg en wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg.

Logo's HKL, SKL & Provincie Limburg

Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek

Meer nieuws

Workshop ‘Leden en vrijwilligers werven én binden’

Vanaf 5 november te volgen op verschillende data en locaties in Limburg.

Workshop ‘Financiering van jouw culturele project’

Te volgen op zondag 5 november tijdens het Klankkleur Festival in Roermond.

Verenigingscafés najaar 2023

Zit jij in het bestuur van jouw koor of muziekvereniging? Dan kun je in oktober…