Samen verder

Recentelijk heeft de Provincie Limburg bevestigd dat Stichting Klankkleur Limburg ook na 2024 als steunfunctieorganisatie door de Provincie Limburg in de volle omvang, inclusief verenigingsondersteuning, ondersteund wordt. Daarbij heeft de Provincie Limburg aangegeven verheugd te zijn dat de muziekbonden zich in gezamenlijkheid willen blijven inzetten voor de Limburgse amateurmuziek.

Sinds 2021 zijn de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM), Verbindend Netwerk Koorzang (VNK-L) en de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) verenigd in Stichting Klankkleur (SKL). De LBT heeft sinds het voorjaar van 2023 wisselende signalen afgegeven over de wens tot samenwerking met de andere bonden binnen SKL. Als gevolg daarvan was in het nieuwe cultuurbeleid van de Provincie Limburg opgenomen dat de subsidie aan Stichting Klankkleur Limburg vanaf 2025 gestopt zou worden, tenzij de partners vóór 1 mei 2024 er gezamenlijk zouden uitkomen.

Tijdens de ALV van de LBT op 25 april 2024 is een motie in stemming gebracht die was ingediend door een zestal lidverenigingen van de LBT. Hierin werd het behoud van de samenwerking in de huidige vorm bepleit. De motie is met grote meerderheid van stemmen aangenomen. Op 30 april 2024, vlak voor het verstrijken van het ultimatum, hebben de drie Limburgse muziekbonden de Provincie Limburg in een notitie laten weten dat ze eensgezind zijn hun samenwerking binnen Stichting Klankkleur Limburg voort te zetten.

LBM, LBT en VNK-L zijn ervan overtuigd dat zij samen met SKL de belangen van de diverse achterbannen te kunnen dienen en de uitdagingen die de achterbannen gezamenlijk hebben het hoofd kunnen bieden. In gesprek met de Provincie Limburg is aangegeven dat partijen zich in de toekomst nog meer willen richten op representeren, ondersteunen en netwerken van en voor de ruim 1.400 koren, fanfares, harmonieën, fluit- en tamboerkorpsen en majorette- en twirlverenigingen, die Limburg rijk is.

pexels-edoardo-tommasini-3249760

Meer nieuws

22 juni: gratis workshop Storytelling

Hoe promoot je het concept ‘samen muziek maken’ in het dagelijks leven? Een goed middel...

Onzekerheid over voortbestaan Stichting Klankkleur Limburg

U hebt misschien uit de media vernomen dat er discussie is over het voortbestaan van...

Iedereen moet muziek kunnen maken

Maak kennis met twee Limburgse verenigingen die een G-ensemble hebben opgericht en zo mensen met...