Onzekerheid over voortbestaan Stichting Klankkleur Limburg

 

Je hebt misschien uit de media vernomen dat er discussie is over het voortbestaan van Stichting Klankkleur Limburg (SKL). Wij kunnen ons voorstellen dat de berichten vragen oproepen. Daarom zetten wij de informatie graag op een rij.

 

Een stukje historie

Stichting Klankkleur Limburg is op 1 januari 2021 opgericht door drie Limburgse muziekbonden: Limburgse Bond voor Muziekgezelschappen (LBM), Limburgse Bond voor Tamboerkorpsen (LBT) en Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-L). De ondersteuning van muziekverenigingen was voor die tijd belegd bij Huis voor de Kunsten. Met de oprichting van Stichting Klankkleur Limburg wilden de bonden beter aansluiten bij de specifieke behoeften van muziekverenigingen en de verbinding met de achterbannen versterken. Met medewerking van de Provincie Limburg is deze stichting per 1 januari 2021 opgericht. Het bestuur wordt gevormd uit drie vertegenwoordigers van de drie bonden. Er zijn vijf medewerkers werkzaam.

 

Wat doet Stichting Klankkleur Limburg?

In Stichting Klankkleur Limburg bundelen LBM, VNK-L en LBT hun krachten voor een florerend verenigingsleven voor de amateurmuziek in Limburg. Want: of je nu zingt, fluit, drumt, slaat of blaast; het is het allerleukst om dat samen met anderen te doen. In totaal vertegenwoordigen de bonden 1.400 koren, fanfares, harmonieën, fluit- en tamboerkorpsen en majorette- en twirlverenigingen. Met de ondersteuning geeft SKL deze muziekverenigingen meer slagkracht. We zorgen dat verenigingsbesturen kunnen besturen en hun leden muziek kunnen maken. Door de maatschappelijke ontwikkelingen op nauwe voet te volgen en de signalen van de verenigingen op te pikken, kunnen we inspelen op de veranderende behoeften van de verenigingen en daar het ondersteuningsaanbod op afstemmen. Zo zorgen we dat de rijke cultuur van amateurmuziek in Limburg van generatie op generatie wordt doorgegeven.

 

Wat is er nu aan de hand?

De LBT heeft vorig jaar aangegeven uit Stichting Klankkleur Limburg te willen stappen en te willen terugkeren naar Huis voor de Kunsten. Als gevolg hiervan is in het nieuwe cultuurbeleid van de Provincie Limburg opgenomen dat de subsidie aan Stichting Klankkleur Limburg vanaf 2025 wordt gestopt en dat de verenigingsondersteuning (weer) naar Huis voor de Kunsten gaat. Verder gaat het beleidskader uit van een subsidiebudget per bond voor de overige ondersteuning. De andere twee bonden, LBM en VNK-L, zijn niet betrokken bij dit besluit. Ook binnen het bestuur van de LBT lijkt niet iedereen het hierover eens.

 

Waarom is dit een probleem?

Het opheffen van SKL heeft vergaande gevolgen voor de continuïteit van de dienstverlening van de bonden aan hun leden: bonden - bestaande uit vrijwilligers – moeten de muziekgerelateerde ondersteuning zelf gaan verzorgen of hiervoor mensen inhuren. Denk aan de organisatie van opleidingen, concoursen en evenementen, maar ook het aanbieden van administratieve tools, juridische ondersteuning en insignes. In deze constructie vervalt niet alleen deskundigheid en ervaring, zaken worden ook inefficiënt en kostbaarder en er ontstaat versnippering. Bovendien moeten de onderscheidene besturen een werkgeversrol op zich nemen, wat allerlei juridische consequenties heeft.

 

En wat nu?

LBM en VNK-L zijn tevreden over de samenwerking binnen SKL en willen deze voortzetten. Daarom pleiten ze ervoor de huidige subsidiestructuur in stand te houden. Dit hebben de beide bonden ook aan de Provincie Limburg laten weten. De Provincie Limburg heeft de bonden tot 1 mei de tijd gegeven het eens te worden over de samenwerking. Komen ze er uit dan blijft de samenwerking tussen LBM, LBT en VNK-L binnen het SKL-construct in stand en ontvangt SKL subsidie van de Provincie Limburg.

Momenteel wordt er geprobeerd het gesprek aan te gaan en LBM en LBT betrekken hun lidverenigingen via hun Algemene Ledenvergadering (ALV). Tijdens de recent gehouden ALV van de LBM, bleek dat hun lidverenigingen de samenwerking binnen SKL willen behouden. Ook staat het onderwerp op de agenda van de ALV van de LBT op 25 april a.s. Het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg heeft geen leden, maar het bestuur heeft zich wel uitgesproken voor het behoud van de samenwerking.

Stichting Klankkleur Limburg betreurt de ontstane situatie. Ons doel is een sterk verenigingsleven voor amateurmuziek in Limburg en wij blijven graag gezamenlijk de uitdagingen aangaan. Afwachtend op het besluit blijven wij ons onverminderd inzetten voor de bonden en hun achterban.

Berichten uit de media

 

* Alleen voor abonnees

Meer nieuws

Handen op elkaar voor behoud samenwerking amateurmuziek in Limburg

U hebt misschien uit de media vernomen dat er discussie is over het voortbestaan van...

Iedereen moet muziek kunnen maken

Maak kennis met twee Limburgse verenigingen die een G-ensemble hebben opgericht en zo mensen met...

22 juni: gratis workshop Storytelling

Hoe promoot je het concept ‘samen muziek maken’ in het dagelijks leven? Een goed middel...