Provinciale bijeenkomst voor ondersteuners

Huis voor de Kunsten Limburg en Stichting Klankkleur Limburg organiseren op donderdag 25 april van 10.00-14.00 uur de tweede provinciale bijeenkomst voor coaches, adviseurs en ondersteuners die actief zijn in de cultuur-, sport- en welzijnssector en verenigingen, stichtingen, buurtinitiatieven en groepen ondersteunen bij uiteenlopende vraagstukken.

Met de provinciale bijeenkomsten voor ondersteuners willen we een netwerk faciliteren voor coaches (in de brede zin) die actief zijn in Limburg en vrijwilligers(initiatieven) ondersteunen. Ook willen we kennisuitwisseling op provinciaal niveau stimuleren, zodat de ondersteuning die in de provincie geboden wordt afgestemd kan worden. Door het uitwisselen van kennis, ervaringen en methodieken kunnen we vrijwilligers van verenigingen en burgerinitiatieven etc. in de diverse domeinen nog beter ondersteunen.

Opzet van de bijeenkomst van 25 april

We trappen de bijeenkomst af met een kennismaking met de aanwezige ondersteuners. Daarna bespreken we, op basis van jullie behoeften, de (door)ontwikkeling van een provinciaal netwerk van ondersteuners. Hoe kunnen we het netwerk vormgeven? Is er binnen het netwerk behoefte aan kennisontwikkeling? En zo ja, op welk vlak? Na de lunch die we je aanbieden krijg je de gelegenheid om met de andere coaches in gesprek te gaan over zaken waar je in jouw werkpraktijk tegenaan loopt. Als je een concrete vraag of casus hebt die je wilt voorleggen aan de groep, dan kan dat. We sluiten de bijeenkomst af met het delen, bespreken en op elkaar afstemmen van ondersteuningsinitiatieven die zowel op provinciaal als gemeentelijk niveau worden aangeboden. Hoe kunnen we het aanbod beter op elkaar afstemmen, gebruik maken van elkaars expertise en/of samen aanbod voor vrijwilligers vormgeven?

Programma

09.45 - 10.00 uur: Inloop

10.00 - 10.10 uur: Welkom en korte toelichting programma

10.10 - 10.30 uur: Kennismaking coaches en ondersteuningsorganisaties

10.30 - 11.45 uur: Brainstorm (door)ontwikkeling netwerk en kennisontwikkeling van coaches

11.45 - 12.15 uur: Lunch

12.15 - 13.15 uur: Mogelijkheid om vragen en casussen voor te leggen

13.15 - 13.55 uur: Delen, bespreken en afstemmen provinciale en lokale ondersteuningsinitiatieven

13.55 - 14.00 uur: Bespreken vervolg en afronding bijeenkomst

Locatie en bereikbaarheid

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 25 april aanstaande van 10.00-14.00 uur bij The Movement, Slachthuisstraat 111 in Roermond. The Movement ligt op 5 minuten loopafstand van station Roermond. Parkeren kan (betaald) op het nabijgelegen Wilhelminaplein in Roermond.

Aanmelden

Wil je deelnemen aan de bijeenkomst? Meld je dan uiterlijk donderdag 18 april aan. Deelname is gratis.

Meer nieuws

Twee vacatures bij Klankkleur Limburg

Stichting Klankkleur Limburg is op zoek naar een Medewerker PR & Communicatie en een Eventmanager....

Digitale toegankelijkheid: tips om de website van jouw vereniging te verbeteren

Met een digitale toegankelijke website laat je zien dat bij jouw vereniging iedereen welkom is....

Samen verder

Recentelijk heeft de Provincie Limburg bevestigd dat Stichting Klankkleur Limburg ook na 2024 als steunfunctieorganisatie...