Samenwerking voor kinder- en jeugdzang

Vier partijen die zich sterk maken voor kinder- en jeugdzang in Limburg gaan samenwerken: de Limburgse Koorschool, de Koorschool Midden Limburg, CantaYoung en de Zangers van Sint Frans.

Begin juli hadden Klankkleur Limburg en Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-L) een overleg met deze vier partijen.

“Dat overleg was heel inspirerend”, vertelt Tim Schulteis, voorzitter van VNK-L. “Iedereen heeft de eigen aanpak gedeeld. De een focust op zo veel mogelijk kinderen aan het zingen krijgen. De ander richt zich op het verder ontwikkelen van kinderen en jongeren.” Ook de uitdagingen zijn met elkaar gedeeld: “Van het vinden van geschikte dirigenten, tot het feit dat jonge ouders afhaken, vooral jongens lastig aan het zingen te krijgen zijn en het belangrijk is om niet alleen kinderen te vinden, maar ook te behouden. Daarnaast zijn de sociaal-maatschappelijke kansen die een goed ontwikkelde kinder- en jeugdzang biedt de revue gepasseerd.”

“Alle partijen vinden het waardevol om ervaringen te delen en van elkaar te leren. Daarnaast is uitgesproken dat deze groep als samenwerkingsverband wil opereren. Zonder consequenties voor de eigen identiteit en koers, dus geen formele samenwerking. Maar wel het samen zijn van de drijvende kracht achter de kinder- en jeugdzang in Limburg. Door het delen van ervaringen, ideeën en uitdagingen en het samen zoeken naar oplossingen.”

“Verbindend Netwerk Koorzang Limburg en Stichting Klankkleur Limburg faciliteren de samenwerking vanuit hun netwerkfunctie. Die ondersteuning kan in de vorm van menskracht, maar bijvoorbeeld ook direct financieel via de projectenregeling Powered by VNK-L.”

Verder is besloten dat er op zaterdag 4 november tijdens het #KlankkleurFestival twee workshops plaatsvinden gericht op kinder- en jeugdzang. “Wij zijn blij dat we de succesvolle initiatieven rondom kinder- en jeugdzang in de provincie samenbrengen en van elkaar leren.”

Meer nieuws

Iedereen moet muziek kunnen maken

Veel mensen met een laag inkomen hebben te weinig geld om een lidmaatschap te betalen....

Resultaten Bijdrageregeling Samenwerken voor Muziekonderwijs 2023

Het maximale beschikbare budget is bereikt. Een aanvraag indienen is niet meer mogelijk.

Terugblik Klankkleur Festival 2023

Wij kijken terug op een energiek en gezellig Klankkleur Festival 2023. Blik met ons mee...