Toegankelijkheid

Iedereen moet muziek kunnen maken

Als Stichting Klankkleur Limburg vinden wij dat iedereen in Limburg moet kunnen ervaren hoe leuk het is om samen muziek te maken. Maar niet iedereen kan lid worden van een muziekvereniging. Veel mensen met een laag inkomen hebben te weinig geld om een lidmaatschap te betalen. Of om een instrument te kopen. Of om lesgeld te betalen voor muziekles. Veel verenigingen hebben al speciale regelingen voor mensen met geldzorgen. Toch zijn die regelingen niet altijd genoeg. Wat kun je als vereniging dan doen?

Als eerste is het handig om te weten welke fondsen en stichtingen er zijn die helpen. Daarna is het belangrijk dat mensen met een laag inkomen weten dat deze fondsen er zijn om hen te helpen.

Hulp voor de jeugd

Voor kinderen en jongeren die willen meedoen aan sport en cultuur is er onder andere het Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg. Dit fonds betaalt de contributie of het lesgeld. En het helpt ook als er spullen nodig zijn, zoals instrumenten. Ouders kunnen hulp aanvragen via de website kieseenclub.nl. In 2022 konden dankzij dit fonds 4.860 kinderen in Limburg sporten en konden 871 kinderen meedoen aan culturele activiteiten.

Stichting Leergeld helpt kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met geldzorgen. De stichting helpt om mee te doen op school, om te sporten, om iets te doen met cultuur of om bijvoorbeeld een verjaardag te vieren. Ouders kunnen hulp vragen van een Leergeldstichting in de buurt. Op de website van Leergeld kunnen ze hun postcode invullen. Dan zien ze waar ze terecht kunnen voor hulp. Als het nodig is, helpt een hulpverlener met het invullen van de aanvraag.

Hulp voor volwassenen

Voor volwassenen vanaf 18 jaar is er het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Dit fonds betaalt de contributie of het lesgeld. En eventueel ook de spullen die nodig zijn. Het fonds helpt alleen in gemeenten die meedoen. Je kunt op volwassenenfonds.nl/gemeentechecker kijken of een gemeente meedoet. Een tussenpersoon doet de aanvraag.

Fondsen bekendmaken bij deelnemers

In 2022 moesten 335.000 huishoudens van de bijna 7,7 miljoen huishoudens in Nederland rondkomen van een laag inkomen. De fondsen en stichting die we hierboven noemen helpen al veel gezinnen met geldzorgen. Maar er zijn ook veel mensen die nog geen hulp krijgen. Hoe maak je bekend bij deelnemers dat deze financiële hulp er is?

Wij hopen met dit artikel de bekendheid te vergroten. Als vereniging of muzikant heb je zelf ook een belangrijke rol om deze fondsen onder de aandacht te brengen in je omgeving. Het is belangrijk dat de informatie over deze fondsen makkelijk te vinden is. Dit kun je bijvoorbeeld doen via de:

  • website
  • social media
  • nieuwsbrief
  • WhatsApp
  • flyers in de repetitieruimte of bij een concert

Je kunt een handige toolkit over Jeugdfonds Sport & Cultuur downloaden via jeugdfondssportencultuur.nl/toolkit.

Ook het Volwassenenfonds Sport & Cultuur heeft een toolkit: volwassenenfonds.nl/aanbieders.

Toegankelijkheid

Als Stichting Klankkleur Limburg (SKL) staan wij helemaal achter de Code Diversiteit & Inclusie die de cultuursector heeft geschreven. Iedereen moet muziek kunnen maken. Of dat nu bij een koor is, een blaasmuziekvereniging, een slagwerk- of tamboergroep, of een majorette- en twirlgroep. Dit jaar informeren en inspireren wij onze achterban om hun verenigingen toegankelijker te maken.

Dit artikel is het eerste artikel in een serie over toegankelijkheid. Dit keer hadden we het over een financiële drempel. In volgende artikelen gaan we het hebben over:

  • fysieke toegankelijkheid
  • bereikbaarheid van voorzieningen
  • informatieve toegankelijkheid
  • digitale toegankelijkheid
  • sociale toegankelijkheid

Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten.

Meer nieuws

Samen verder

Recentelijk heeft de Provincie Limburg bevestigd dat Stichting Klankkleur Limburg ook na 2024 als steunfunctieorganisatie...

22 juni: gratis workshop Storytelling

Hoe promoot je het concept ‘samen muziek maken’ in het dagelijks leven? Een goed middel...

Onzekerheid over voortbestaan Stichting Klankkleur Limburg

U hebt misschien uit de media vernomen dat er discussie is over het voortbestaan van...