Wat betekent het nieuwe coalitieakkoord voor de Limburgse amateurmuziek?

Onlangs presenteerde de nieuwe coalitie van de Provincie Limburg het coalitieakkoord 2023-2027 met de mooie titel 'Elke Limburger telt'. Hierin gelukkig veel aandacht voor cultuur en muziek én mooie kansen om de amateurmuziek in Limburg te laten floreren. Tim Schulteis, voorzitter van Klankkleur Limburg, licht enkele passages uit en reageert erop.

Het cultuuraanbod in een stad of regio is medebepalend voor de sfeer en dynamiek, en daardoor voor de aantrekkingskracht om er te gaan (of blijven) wonen, studeren, werken of recreëren. Cultuur draagt ook bij aan de zelfontplooiing van mensen en de kwaliteit van leven. Het is een verbindende factor in een veranderende samenleving. Limburg wordt diverser, in de samenstelling van de bevolking en ook in haar culturele uitingen. (...) Tradities gaan hand in hand met nieuwe invloeden.

Tim: “In het akkoord is er aandacht voor tradities en tegelijkertijd voor vernieuwing en aanpassing. Dit sluit perfect aan bij de toekomstvisie van Klankkleur Limburg. Naast de traditionele verenigingsstructuren hebben wij oog voor nieuwe manieren van muzikale ontplooiing, in welke organisatievorm dan ook. Wij stimuleren innovatie en bieden inspiratie om van en met elkaar te leren.”

We willen dat cultuur en erfgoed voor elke inwoner van Limburg toegankelijk en betaalbaar zijn. Zodat meer mensen door aansprekende verhalen en inspire­rende voorbeelden worden betrokken en uitgenodigd om mee te doen met het Limburgse culturele leven. Daarom investeren wij in een brede, toegankelijke infrastructuur. We vinden het daarnaast belangrijk dat vrijwilligers de ruimte krijgen en gefaciliteerd worden om initiatieven en evenementen te organiseren, die zorgen voor ontmoeting, inclusiviteit en levendigheid in wijken en dorpen.

Tim: “De coalitiepartijen stellen zich ten doel de culturele infrastructuur te versterken en cultuur toegankelijk en betaalbaar te maken voor elke inwoner van Limburg. De activiteiten van Klankkleur Limburg zijn juist daarop gericht. Wij bieden niet alleen ondersteuning van muziekverenigingen en bonden op allerlei vlakken, maar verbinden ook mensen en organisaties in het veld. Nieuwe doelgroepen kennis laten maken met het rijke culturele verenigingsleven van Limburg is een van onze speerpunten. Met speciale aandacht voor kinderen via diverse cultuureducatieprojecten.

De stichting Klankkleur wil samen met de koren en muziekverenigingen zorg dragen voor een blijvende verankering van de amateurmuziekcultuur in verenigingsverband in de Limburgse samenleving. In algemene zin ondersteunen we in dit coalitieakkoord lokale culturele initiatieven die aantoonbaar zorgen voor ontmoetingen en bijdragen aan de levendigheid van een wijk of kern. Dat doen we ook bij initiatieven die een bijdrage leveren aan het profiel van Limburg als cultuurprovincie.

Tim: "We lezen verder dat er niet bezuinigd wordt op cultuur (hoera!) en Klankkleur Limburg wordt expliciet genoemd in de ambitie om de amateurmuziekcultuur blijvend te verankeren in de samenleving. Kortom, Limburg heeft mooie ambities en uitdagingen waar wij als stichting graag onze bijdrage aan leveren. Wij hebben er zin in! Jullie ook?”

Foto van de presentatie van het Limburgs coalitieakkoord in Lottum.
Foto is rechtenvrij gekocht door Provincie Limburg.

Meer nieuws

Twee vacatures bij Klankkleur Limburg

Stichting Klankkleur Limburg is op zoek naar een Medewerker PR & Communicatie en een Eventmanager....

Digitale toegankelijkheid: tips om de website van jouw vereniging te verbeteren

Met een digitale toegankelijke website laat je zien dat bij jouw vereniging iedereen welkom is....

Samen verder

Recentelijk heeft de Provincie Limburg bevestigd dat Stichting Klankkleur Limburg ook na 2024 als steunfunctieorganisatie...