Stichting Klankkleur Limburg (SKL)

zorgt voor de ontwikkeling, bevordering en (personele) ondersteuning van de amateurkunsten op muzikaal gebied in de provincie Limburg.

Dit doen we door middel van het verlenen van steun aan de Limburgse Bond van
Muziekgezelschappen, de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen en de Stichting Verbindend Netwerk Koorzang Limburg.

Maar we zijn er ook voor andere amateurkunsten op muzikaal gebied.

Regio-bijeenkomsten 2022

Bijdrageregeling Samenwerken voor Muziekonderwijs 2022

Laag-22

Samenwerking

Laag-3

Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) 

De LBM is de provinciale overkoepelende organisatie voor de blaasmuzieksector, bestaande uit harmonieën, fanfares, brassbands en blaaskapellen, zijn aangesloten bij de LBM.

Laag-4

Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT)

De LBT is de provinciale overkoepelende organisatie voor tamboer-, fluit-, klaroen- en jachthoornkorpsen, drumfanfares, slagwerkensembles en dans- en twirlgroepen.

Laag-22

Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-L)

De stichting VNK-L is een platform voor koorzang in Limburg. Zij stimuleren koorzang in de provincie Limburg.

Over SKL

Stichting Klankkleur Limburg (SKL) staat voor de ontwikkeling, bevordering en (personele) ondersteuning van de amateurkunsten op muzikaal gebied in de provincie Limburg.

Dit doen we o.a. door het verlenen van materiële, financiële en andere steun aan de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM), de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) en de stichting Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-L).

Daarbij horen ook de lidverenigingen en acherban van deze twee bonden en stichting, maar zeker ook andere amateurkunsten op muzikaal gebied kunnen rekenen op een manier van ondersteuning.

We organiseren o.a. bijeenkomsten en bieden bijdrageregelingen voor muziekverenigingen aan. Op deze website delen we het laatste nieuws en activiteiten van de LBM, LBT en VNK-L en meer nieuws uit de muzikale wereld. Natuurlijk staan we ook open voor alle overige muzikale vragen.

Activiteiten & Diensten

Regiobijeenkomsten SKL 2022

Stichting Klankkleur Limburg organiseert in samenwerking met de LBM, de LBT en het VNK-L, verspreid over de provincie een drietal regiobijeenkomsten. Deze vinden plaats op 12 en 26 november en 3 december.

Bijdrageregeling Samenwerken voor Muziekonderwijs 2022

Het is vanaf nu mogelijk om de Bijdrageregeling Samenwerken voor Muziekonderwijs 2022 aan te vragen voor muziekverenigingen en koren die een samenwerking aan willen gaan met het onderwijs.

Nieuws

Verenigingscafés – Sterk verenigd

Een parade van bijeenkomsten door onze provincie voor vrijwilligersbesturen van amateurkunstverenigingen, musea en erfgoedorganisaties. Tijdens deze…

Impulsregeling Amateurkunsten

Ben jij een bestuurslid van een Limburgse amateurkunstvereniging óf vertegenwoordig jij een Limburgse amateurkunstgroep die…

Bezoek het Klankkleur-Festival op 6 november a.s.

Op 6 november 2022 vindt het eerste Klankkleur-Festival plaats in Theater de Maaspoort in Venlo….

Meer weten?

Heb je een uitdaging voor ons, of wil je gewoon eens kennismaken?
Bel of mail gerust voor een afspraak!